iOS 101 Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

iOS Eğitimlerine Başlarken...

iOS platformuna mobil uygulama geliştirirken kullanılacak en temel programlama dili Objective-C'dir. Objective-C, C dilini temel alan ve sonradan Nesne Yönelimli (Object Oriented) hale getirilen ve Apple şirketi tarafından tüm cihazlarda kullanılan büyük bir ekosistemdir.

iOS platformuna geliştirme yapabilmek için eğitimleri 4 başlıkta sıraladık.

Daha fazla...

Objective-C Dilinde Kütüphaneler

Objective-C dili; CocoaGNUstep gibi bazı standartlaşmış kütüphane ve frameworklerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu kütüphaneler genellikle işletim sistemiyle birlikte gelirler.

Daha fazla...

Objective-C'de Sınıf Arayüzü (Class Interface) Nasıl Tanımlanır?

Bir sınıf tanımlamak için main fonksiyonunun dışına yazılıp kullanılacak kod dizimi aşağıdaki gibidir:

 

@interface YeniSınıfAdı: AnaSınıf
{
    SınıfDeğişkenleri(ClassMembers);
}
SınıfMetotları(ClassMethods);
@end

 

 

Daha fazla...

Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları bir anlamda, programlamanın gerçekleştirilmesini sağlayan yapılardır.

Daha fazla...

Döngü (Loop) Oluşturma

Döngü veya döngüsel işlem veya tekrarlı işlem (iteration), bilgisayarı aynı işlemler grubunu belirli bir koşul sağlanana kadar tekrar tekrar yapmak için yönlendirir. Objective C dilinde döngü yapısını oluşturmak için 3 deyim mevcuttur:

Daha fazla...

Miras Alma (Inheritance), Çok Biçimlilik

Bildiğimiz gibi NSObject sınıfı kök sınıftır ve diğer bütün sınıflar bundan üretilir. NSObject kullanılarak bir X sınıfının üretildiğini varsayalım; daha sonra X baz alınarak bir Y sınıfı, Y baz alınarak bir Z sınıfı üretmek mümkündür.     

Daha fazla...

Ön İşlemci Komutları ve Makrolar

Dinamik Bağlama, id Veri Tipi

Bazı durumlarda, tanımlanan veri tipinin (genel veri tipi, id) hangi türde veri taşıyacağı önceden belli değildir ve gerekli kontroller derleme zamanında değil program çalıştırıldığında yapılır. Bu işlem dinamik tip belirleme ya da dinamik bağlama adını alır. Aşağıdaki kodu inceleyiniz:

Daha fazla...

Bellek Sınıfları

Bu bölümde, bu noktaya kadar bahsetmediğimiz fakat C programları geliştirirken mutlaka bilinmesi gereken “bellek sınıfları” ve “tip tanımlayıcıları” konularını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Daha fazla...

Dosya İşlemleri

 

Objective-C’de dosyalarla işlem yapabilmek için önce NSFileManager  sınıfının bir örneğini (intance) oluşturmak gerekir; bu da defaultManager metodu sayesinde gerçekleştirilebilir:

 

NSFileManager   *dosya;
dosya=[NSFileManager  defaultManager];

 

Daha fazla...

Nesne Yönelimli Programlama

 

Nesne Yönelimli Programlama (OOP-Object Oriented Programming) 1990’lı yıllarda başlayan ve günümüzde de yoğun olarak kullanılan bir programlama teknolojisidir.

Daha fazla...

Algoritmaya Giriş