Kullanım Şartları

Geleceği Yazanlar Portalı Kullanım Şartları v.02

 

A- Önsöz:

Geleceği Yazanlar Portalı (Bundan böyle Portal olarak adlandırılacaktır) bir Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (Bundan böyle TTECH olarak adlandırılacaktır) hizmeti olup, iletişim kurabileceğiniz, bilgilerinizi ve deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz ve özgürce konuşabileceğiniz ücretsiz bir hizmettir. Portalın bilgiye erişimi kolaylaştıracağına, sağlıklı tartışmaları teşvik ettiğine ve yeni insanlarla tanışma fırsatları sunacağına inanıyoruz.

İçerik Sınırları kısmında (aşağıda) yer alan kısıtlamalar haricinde, Portalda yer alacak içeriklere (Bundan böyle İçerik olarak adlandırılacaktır) uygulanacak herhangi bir sansürün ifade özgürlüğünü temel alan bir hizmetin kendisiyle çelişeceğine inanıyoruz.

Bu değerleri korumak için, bu hizmeti sağlayabilme olanağımızı ve bu hizmetin teşvik ettiği ifade özgürlüğünü tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekir. Bunun sonucu olarak, Portalda barındırılabilecek içerik türü için geçerli bazı sınırlar olacaktır. Belirlediğimiz sınırlar, yasal gerekliliklere uygun olan ve bir bütün olarak hizmeti geliştirmeye yarayan sınırlardır.

Bu kullanım şartları belgesi, Portaldan yararlanabilmek için gerekli hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu Portalı kullanmanız ile birlikte aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmiş olacaksınız. Portal kullanıcıları (Bundan böyle Kullanıcılar olarak adlandırılacaktır) bu hüküm ve şartları kabul etmiyorsa Portalı kullanmamalıdır.

TTECH bu Portal ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile Portalda sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Portalı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Portalda yayım anında yürürlüğe girer. Portalın kullanımı ya da Portale giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. TTECH sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

B- İçerik Sınırları ve Genel Koşullar:

Yasadışı Amaçlar: Portal alan adı ve alt alan adları üzerindeki hizmetler ve içerik, yasadışı amaçlar için kullanılamaz. Bu amaçlara -tahdidi olmamak kaydıyla- örnek olarak, bir yazılımın korsan kullanımını teşvik veya hack/bilgi hırsızlığına yönelik yöntemlerin öğretilmesi gösterilebilir.

 

İstenmeyen İçerik: TTECH, istenmeyen içerikleri yayından kaldırmak için azami çabayı göstereceğini taahhüt eder. istenmeyen içeriğin tespiti anında kendi organlarında bu içeriğin kaldırılması kararını almasına mutabık, bu içeriği istediği gibi değiştirme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. İçeriği giren kişi bu konuda TTECH ekibinin bu konuda yetkisini baştan ve kat'i olarak kabul etmiştir. TTECH bu gibi durumlarda tarafsız ve iyi niyetli bir içerik denetimi yapmayı taahhüt eder.

Aşağıda, Portal Politikası tarafından yasaklanan ve istenmeyen içerik türü örnekleri bulunmaktadır, ancak bu ayrıntılı bir liste değildir. TTECH, aşağıda adı geçen içerik türlerinin kapsamını değiştirmek ve yeni içerik türleri eklemek hakkını saklı tutar.

  • Yorum Spam'i: Bir yazıdaki yorumların yalnızca trafiği veya Google PageRank'i başka bir siteye çekmek amacıyla elle veya otomatik olarak yerleştirilmesidir. Bu tür yorumlar, çeşitli spam filtreleri ya da elle müdahale ile silinecektir. Yorumların spam motoru tarafından yanlışlıkla silinmesi durumunda, site yönetimi bundan sorumlu tutulamaz. Site yönetiminin uyarılması durumunda, elimizden gelen tüm müdahaleler yapılacaktır.

  • Ticari İtibarı Zedeleme: Geleceği Yazanlar, Türkiye'de mobil uygulama ekosistemini yaygınlaştırmak, başarı öykülerinin önünü açmak, Türkiye’nin hızla ivme kazanan mobilleşme hareketine destek olmak için kurulan bir portaldır. Bu amaca hizmet etmeyecek şekilde, bir ürün, marka ya da platformun/yazılımın ticari itibarını zedelemeye yönelik içeriklere izin verilmeyecektir. Yapıcı eleştiriler bu kısıtlamanın dışındadır.

  • Uygunsuz İçerik: Geleceği Yazanlar'in varoluş nedenine aykırı ve diğer uygunsuz içeriğe (Örneğin ırkçı, bir başka etnik grubu aşağılayan içerik) izin verilmeyecektir. Bu içerik tespitinden sonra mümkün olan en kısa zamanda kaldırılacaktır ve böyle bir üslubu kullanmayı sürekli olarak benimseyen kullanıcılar hakkında yaptırım hakkı saklı olacaktır.

  • Hakaret/Karalama: Kullanıcılar, yasaya aykırı, hakaret içeren ve sahtekârlığa yönelik herhangi bir içeriği yayınlamamalıdır. Söz konusu ifadenin hakaret içerdiğinin tespitini takiben, bu tür içeriklerin kaldırılması için elimizden gelen tüm müdahaleler yapılacaktır.

  • İlgisiz Reklam: Geleceği Yazanlar'ın varoluş nedenine aykırı bir şekilde reklam içeriği, tıkla-kazan, referral code ya da benzeri sistemlere dair girdilere izin verilmeyecektir.

 

Hizmetin Kesilmesi ve Kötüye Kullanım: TTECH alan adı ya da alt alan adları üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan; Geleceği Yazanlar portalı üzerinden verilen hizmetlerde yer alan olası açıkları kullanarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesapları sonlandırılacaktır.

TTECH, hizmet ve servislerine yapılan kötü niyetli saldırılara karşı sahip olduğu cezai ve hukuki hakları kullanmak konusunda kararlı bir tutum içindedir.

 

Telif Hakları ve İhlali: Kullanıcılar Portala yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, TTECH tarafından belirlenen her türlü mecra/platform/ürün/malzeme/organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, GPRS/3G, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) ve Katma Değerli Servisler için kullanılan altyapılar kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo, diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünya'da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin kamuya devrettiğini; söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) TTECH tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Portal kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mâli ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52'inci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünya'da yukarıda sayılanlar da dâhil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri'ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mâli veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Portalda yer alacak yazı ve diğer içeriklerde telif hakkı ihlallerine izin verilmez. Kullanıcıların içerik oluştururken, gerekli izinleri aldığı varsayılır. Telif hakkı ihlali durumunda, Portal yönetiminin bilgilendirilmesi ve söz konusu ihlalin doğrulanmasını takiben, ihlali barındıran içeriğin ihlale ilişkin kısmı sunuculardan silinecektir. Kullanıcıların TTECH tarafından gerçekleştirilen silme gibi tek taraflı işlemlerine ilişkin herhangi bir talep ve itiraz hakları bulunmamaktadır.

 

Yasal Sorumluluk: Kullanıcılar, Portalda ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda TTECH’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında TTECH’e karşı da münferiden sorumludur.

Kullanıcılar, Portalı kullanmaya yasal olarak ehliyet sahibi olduklarını her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin TTECH tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

 

İçeriğin Paylaşımı ve Yeniden Dağıtımı : Kullanıcılar ayrıca, paylaşmayı seçtikleri içerik üzerindeki bazı haklarını, Creative Commons by-nc-sa 3.0 lisansı sınırlamaları dâhilinde, kamuya devretmişlerdir. Bu lisans kapsamında, Geleceği Yazanlar portalında gördüğünüz ve başka bir telif hakkına konu olmayan her türlü yazı, resim, fotoğraf, ses ve video içeriğini; Geleceği Yazanlar portalından alıntı yaptığınızı, kopyaladığınız içerikle aynı yerde olmak üzere belirtmeniz halinde herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmadan kullanabilirsiniz.

Söz konusu içerik kullanımı hakları, kullandığınız içeriğin olduğu her türlü eserden kâr etme amacı gütmeniz ve/veya hazırladığınız eserde yukarıda adı geçen lisansla bu site üzerinden kazandığınız kopyalama ve alıntı yapma izinlerini kendi eseriniz üzerinde daha dar bir kapsamda tanımladığınız ya da hiç tanımadığınız hallerde tamamen kaldırılmıştır.

 

C- Kullanım Şartlarının İhlali:

TTECH, Kullanıcıların Portalı yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda TTECH Portal Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde TTECH’in kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

D- Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik:

Geleceği Yazanlar Portalı Gizlilik Politikası, Geleceği Yazanlar alan adı ve alt alan adları üzerinden sunulan tüm ürün ve hizmetlerini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin nasıl ele alındığını anlatır. Portale üyelik sürecinde verdiğiniz bilgiler de bu çerçevede değerlendirilir. Ek olarak, aşağıdakiler Geleceği Yazanlar Portalına özgü gizlilik bildirimidir.

TTECH bu belgede yer almamakla beraber, gizlilik politikası kapsamına giren diğer konularda üyelerin gizliliğini koruyacak yönde ve kişisel bilgilerin mahremiyeti ilkesine uygun olarak hareket etmeye çalışacağını iyi niyetle taahhüt etmektedir.

Portal sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetme hakkına sahiptir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. TTECH, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.

Kural olarak Kullanıcıların paylaşmış olduğu kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. 

 

Kişisel bilgiler: Geleceği Yazanlar Portalı, kayıt olunduğunda Kullanıcılardan e-posta adresi ve bir parola dâhil olmak üzere bazı kişisel bilgileri ister. Bu bilgiler, hesaba başka kişilerin ulaşmasını engellemek için istenmektedir.

Geleceği Yazanlar Portalında kullanıcı profiline Kullanıcılar tarafından ek bilgiler sağlanabilir. Kişi resmi, doğum günü gibi bilgilerle profil zenginleştirilebilir, değişiklikler yapılarak yönetilebilir. Bu bilgilerin İçerik Politikası belgesinde belirtilen şartlara aykırı olması durumu haricinde profil alanına müdahale edilmez.

Kayıt sırasında Türkiye içinde bulunulan şehir bilgisi istenmektedir. Bu bilgi, gelecekte Geleceği Yazanlar üzerinden yapılacak etkinlik ve duyuru gibi süreçlerde kullanılacaktır.

Geleceği Yazanlar Portalına sağlanılan kişisel parolalar, veritabanında gölgelenerek saklanmakta ve bu verilere kötü niyetli üçüncü kişilerin erişmesini engellemek için her türlü önlem alınmaktadır. Geleceği Yazanlar Portalı, tüm önlemlere rağmen bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. Bu tür bilgilerin her türlü makul tedbire rağmen başkaca üçüncü kişilerin eline hukuka aykırı olarak geçebileceğini Kullanıcılar kabul ederler.

 

Kullanım: Portal sunucuları, hizmetlerin kullanımı ilgili sistemin ne zaman kullanıldığı veya veri transferlerinin boyut ve frekansları gibi bilgileri otomatik olarak kayıt eder ve saklar. Geleceği Yazanlar Portalı bu verileri hukuki gereklilikler, güvenlik ve performans değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeleri yapan üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Geleceği Yazanlar Portalındaki üyelik bilgileri, Türkiye'deki mobil yazılım ekosistemini büyütecek geliştirici etkinliklerinde kullanılmak üzere Turkcell Akademi, Turkcell grup firmaları ve Geleceği Yazanlar–Portal iş ortaklarıyla paylaşılabilir.

 

Seçenekler: Geleceği Yazanlar Portalında bulunan profil bilgileri değiştirilebilir, gönderiler yeniden düzenlenebilir veya tamamen silinebilir. Geleceği Yazanlar Portalında, herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın, herhangi bir zamanda kullanıcı kaydı ve profil silinebilir.

Turkcell’in, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, üyelikten ayrıl linkine tıklayarak veya https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/user sayfasından hesabınıza girerek e-posta tercihlerinizi değiştirerek talebinizi iletebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı ise müşteri hizmetlerini arayarak veya http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-hizmet kanalından form doldurarak iletebilirsiniz.

E- Yetkili Hukuk ve Mahkeme:

Kullanıcılar Portalı kullanmakla, Portal ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Adres: Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL